მომსახურება

დიაგნოსტირება და მკურნალობა
უახლესი სამედიცინო ტექნოლოგიებით

ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკა (“მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა”) არის ერთადერთი ნეიროქირურგიული ცენტრი ამიერკავკასიაში, სადაც წარმოებს ნევროლოგიური და ნეიროქირურგიული პათოლოგიების დიაგნოსტირება და მკურნალობა საერთაშორისო სტანდარტებით კვალიფიციური კადრების მიერ უახლესი მაღალტექნოლოგიური აპრატურის გამოყენებით.

ცხელი ხაზი

ელ. ფოსტა

ინგოროყვას კლინიკა

www.htmclinic.com
Loading please wait....