ბავშვთა ნეიროქირურგია

ბავშვთა ნეიროქირურგია გულისხმობს ბავშვებში თავისა და ზურგის ტვინის პათოლოგიების ქირურგიულ მკურნალობას.

ნეიროქირურგიული დეპარტამენტი პროფესორ შოთა ინგოროყვას ხელმძღვანელობით ახორციელებს, როგორც თავის   ტვინის ისე ხერხემლის

შეძენილი და თანდაყოლილი მანკების მკურნალობას.

შეძენილი და თანდაყოლილი  მანკები :

  • ჰიდროცეფალიების ქირურგიული მკურნალობა
  • არნოდ-კიარის მალფორმაცია
  • კრანიოსინოსტოზების კორექცია ხერხემლის თანდაყოლილი ანომალიები და განვითარების მანკები:
  • დიასტემატომიელია;
  • არაქნოიდული კისტა.