პერიფერიული ნერვების ნეიროქირურგია

პერიფერიული ნერვული სისტემა – ნერვული სისტემის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც უზრუნველყოფს კავშირს ცენტრალურ ნერვულ სისტემასა და სხეულის სხვა ნაწილებს შორის. პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები შეიძლება იყოს სპეციფიკური, ერთი ან მეტი ნერვის დაზიანებით გამოხატული.

ჩვენს ნეიროქირურგიული დეპარტამენტში ხორციელდება შემდეგი პათოლოგიების ქირურგიულ მკურნალობა:

  • მაჯის არხის სინდრომი (Carpal tunnel syndrome);
  • იდაყვის ნერვის სინდრომი (Ulnar nerve syndrome);
  • Tarsal tunnel syndrome
  • პერინევრიუმის სიმსივნეები