ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკაში (“მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა”) აქტიურად წარმოებს პაციენტთა ელექტროფიზიოლოგიური მონიტორინგი. მიმდინარეობს ეპილეფსიის სხვადასხვა ფორმებისა და სხვადასხვა გენეზის ეპილეფსიური სინდრომების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

  • რუტინული EEG;
  • EEG ძილის დეპრივაციით;
  • გახანგრძლივებული EEG მონიტორინგი;
  • 24 საათიანი EEG მონიტორინგი.