ტრეინინგები

2001 წელი 13.08-30.08.  წვრთნისა და მომზადების კურსი კოჯრის სწრაფი რეაგირების ბაზა
2003 წელი 8.09-19.09. მდე,  ტრეინინგი, “RESCUER/MEDCUER-2003
2004 წელი 7.10-25.10. მდე, ტრეინინგი, “RESCUER/MEDCUER-2004
2006 წელი  “სამხედრო და გადაუდებელი მედიცინის საფუძვლები”,
2009 წელი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო ცენტრში “ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო კურსი.”
2010 წელი “ტრავმის მართვის თანამედროვე ასპექტები პრეოსპიტალურ ეტაპზე”.
2010 წელი  “ეპილეფსიის მკურნალობის თანამედროვე პრინციპები”.
2011 წელი  ამერიკის გულის ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი “ახალშობილთა რეანიმაცა”.
2011 წელი  ისრაელის ბენგურიონის უნუვერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი “გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე”.
2011 წელი  დიდი ბრიტანეთის კარდიფის საუნივერსიტეტო კლინიკის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი “მწვავე სამედიცინო მდგომარეობების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ჰოსპიტალურ ეტაპზე”.
2011 წელი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის ადაპტირებული სასწავლო პროგრამა “საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა”.