საეთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა
 • May, 2005 1st Russian North-West Neurosurgical and Neurologist Conference, Kalininigrad-svetlogorsk, Russia.
 • June, 2006 4th Russian Neurosurgical Conference, Moscow, Russia.
 • October, 2006 9th Russian Neurologist Conference, Yaroslavl, Russia.
 • April, 2007 Scientific conferencein memory of Academician Burdenko.  Penza, Russia.
 • June, 2007 Course of World federation of neurosurgical societies, Moscow, Russia.
 • April, 2008 Scienfic – practical conference “Polenovs Readings” Saint-Peterburg, Russia.
 • June, 2008 Course of World federation of neurosurgical societies, Qazan, Russia.
 • June, 2009 II Moscow international neurosurgical forum, Moscow, Russia.
 • Jule, 2009 5th Russian Neurosurgical Conference, Ufa, Russia.
 • September, 2009 Ukrainian neurosurgical conference, Koktebel, Ukraine.
 • October, 2009     Second congress of Gulf Neurosurgical Society (GNS). Muscat, Oman.
 • November, 2009 III Moscow international neurosurgical forum. Moscow, Russia.
 • May, 2010 International conference “Modern aspects of spine surgery”, Moscow, Russia.
 • December, 2010 Lectures Course of pediatric neurosurgery and neurooncology, Moscow, Russia.
 • September, 2011 14th  Interim meeting of the world federation of neurosurgical societies. 15th congress of continuous education of the Brazilian society of neurosurgery, Pernambuco, Brazil.
 • November, 2011 7th Black Sea Neurosurgical Congress, Sofia, Bulgaria.
 • September 2012 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, Istanbul Turkey.
 • March 2013 International basic neurosurgery course, term I – course II neurooncology. Antralya, Turkey.
 • May 2013 II International Lectures Course of neuroreanimatology, Moscow, Russian.
 • September 2013 – 15th WFNS world congress of neurosurgery. Coex convention center, Seoul. Korea.
 • November 2013 – 8th black sea neurodurgicalsongress, Tbilisi, Georgia.
 • December 2013 – IV Moscow international neurosurgical forum, Moscow, Russia.
 • December 2013 – Endoscopic endonazal basal surgery (РУ.ЭНДО 2013) Moscow, Russia.
 • March 2014 – Intenational basic neurosurgery  course, term I – course III spine and periperial nerve surgery. Antalya, Turkey.
 • September 2014 – 10th Asian Congress of Neurological Surgeons. Astana, Kazakhstan.
 • October 2014, 15th European Congress of neurosurgery, Prague, Czech Republic.
 • December 2014 – V Moscow international neurosurgical forum, Moscow, Russia.
 • March 2015 – International basic neurosurgery course, term I – course IV neurovascular surgery. Antalya, Tuekey.
 • September 2015 – 15th Interim meeting of the world federation of neurosurgical societies. Rome, Italy.
 • November 2015 – 9thblack  sea neurosurgical congress, Yerevan, Armenia.
 • December 2015 – International neurosurgical symposium Vascular experts, Moscow, Russia.
სამეცნიერო ხარისხი

22.05.2008    მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი DKN №085884.
თემის დასახელება: „ვასკულური დეკომპრესია სამწვერა ნერვის ნევრალგიის მკურნალობაში“
სამეცნიერო წოდება: მედიცინის დოქტორი – სპეციალობა „ნეიროქირურგია“

ასოცაციების წევრი

2007-დან დღემდე     American Association of Neurological Surgeons – წევრი
2006-დან დღემდე     European Association of Neurosurgical Societies, member

აქტივობები

2005- დან დღემდე საქართველოს ახალგაზრდა  ნეიროქირურგთა ასოციაცია- დამფუძნებელი.  www.neurosurgery.ge

პუბლიკაციური ჩამონათვალი
 • Reutov A., Arutiunov  N.V., Sgimansky  V.N., Otarashvili  I.A Tanyashin  S.V.  Diagnostics principles and tactics of surgical treatment Chiari  I  malformation. Materials of  5th Russian Neurosurgical Conference, Ufa,2009
 • Shimansky N.,  Semenov  M. S.  Otarashvili  I.A., Karnaukhov V.VSurgical treatment of patients with neurofibromatosis  II. Materials of  5th Russian Neurosurgical Conference, Ufa,2009
 • Karnaukhov V, Shimansky  V.N., Otarshvili I.A.,. Semenov M.S. retrosigmoidsuboccipital approach of lying position. Matherials of  XVII scientificconferencein memory of Academician Burdenko. Penza, 2010.
 • Shimansky N., Otarashvili  I.A., Karnaukhov  V.V., Reutov  A.A. Surgical treatment of trigeminal neuralgia. The 14th WorldPainClinicCongress, Beijing, China 2010.
 • Makhmudov B. Shimasky  V.N. TailakovSh.T., Otarashvili  I.A. Giant posterior fossa tumors. Materials of second congress of Gulf Neurosurgical Society (GNS). Muscat, Oman. 2010.
 • Otarashvili A, Konovalov  A.N. Mokhmudov  U.B. et al. Surgical treatment of trigeminal neuralgia. Materials of  5th Russian Neurosurgical Conference, Ufa, 2009.
 • Otarashvili A, Makhmudov U.B, Shimansky  V.N. Lebedeva. Microvascular decompression of skull nerve roots, Indications efficiency and perfection ways. Materials of 4th Russian Neurosurgical Conference, Moscow, 2006.
 • Makhmudov B, Otarashvili  I.A.  Shimansky  V.N, Pronin I.N. Results of surgical treatment oftrigeminal neuralgia. Materials of 4th Russian Neurosurgical Conference, Moscow, 2006.
 • Makhmudov B, Shimansky  V.N,  Tanyashin   S.V.  Otarashvili  I.A.  Results of surgical treatment of trigeminal neuralgia.  Materials of  9th Russian Neurologist conference, Yaroslavl,2006.
 • Otarashvili A, Makhmudov  U.B, Shimansky  V.N.   TailasovSh.T.,Microvascular decompression in surgical treatment of hemifacial spasm. Materials of 1st  Russan North-West Neurosurgical and  Neurologist Conference, Kaliningrad-svelogorsk, 2005.
 • Otarashvili A,  Makhmudov  U.B, Shimansky  V.N.  et al., Microvascular decompression of skull nerve roots. Materials of 1st  Russan North-West Neurosurgical and  Neurologist Conference, Kaliningrad-svelogorsk, 2005.
 • Shimansky N.,  Rotin   D.L.,  Otarashvili  I.A.,  Kobyakov  G.L. Extracranial metastic meningioma. Voprosineirokhirurhii, 2011, 1 p.20-27
 • Otarashvili A,  Konovalov  A.N. Makhmudov  U.B. et  al., Vascular decompression in treatment of   trigeminal neuralgia,  expiriens of primary 140 patients.   Voprosineirokhirurgii, 2008, 3  p.15-23
 • Karnaukhov V., Semenov  M.S., Otarashvili  I.A., Reutov  A.A. Retrosigmoidsuboccipital approach in prone position» . Materials of  1-th Anniversary scienfic conference of young ongologists with partivipation international experts  « Modern problems of the experimental and clinical oncology»   on April  22-24, 2010 Kiev. P. 78.
 • Shimansky N., Semenov   M.S  Otarashvili  I.A., KarnaukbovV.VSurgical treatment of patients with neurofibromatosis  II. Materials of 5th Russian Neurosurgical  Conference, Ufa,2009.
 • Makhmudov B. Shimansky  V.N  Murusidze.  N.A., Otarashvili  I.A.  Epidermoid cyst of posterior fassa. Materials of second congress of Gulf  Neurosurgical  Society (GNS). Muscat, Oman. 2010
 • Karbaukhov V, Konovalov  A.N., Shimansky  V.N., Otarashvili  I.A., Results of surgical treatment of hemifacial spasm. Materials  of  5th  Russian Neurosurgical  Conference, Ufa,2009.
 • Otarashvili ,  Ingorokva  G.,  Magalashvili  G., Magalashvili  E. Surgical treatment of  trigeminal neuralfia.  Materials of  7th black sea neurosurgical congress, RiuPravets  Complex, Bulgaria 2011.
 • Ingorkva, I.Otarashvili, E.Maghalashvili Surgical treatment of trigeminal neuralgia.  9th Asian Congress of Neurological  Surgeons, Istanbul  Turkey.
 • Maghalashvili, I.Otarashili – Intraoperative characteristics of posterior fossa meningiomas and there correlation with the results of  preoperative  neurovisualitazation studies. 9th Asian Congress  of  Neurological  Surgeons, Istanbul  Turkey.
 • Ingorokva   Otarashvili  I.  Surgical treatment  of  trigeminal  neuralgia.  Materials  of  2nd  Congress  of neurosurgeons  of  Kazakhstan  with  international  participation,  Astana,  Kazakhstan  2012.
 • Otarashvili I,  Ingorokva    Surgical treatment of trigeminal neuralgia.  15th WFNS  world congress of neurosurgery. Coex  convention  center, Seoul, Korea.
 • Otarashvili I,  Ingorokva    Surgical treatment  of  intraventricular  meningiomas.  Materials  of  8th  black sea  neurosurgical  congress, Tbilisi, Georgia.
 • Otarshvili I, Ingorokva    Surgical treatment of  trigeminal neuralgia.  Materials  of  8th black sea neurosurgical congress, Tbilisi, Georgia.
 • Otarashvili I,  Ingorokva  Surgical treatment of  trigeminal  neuralgia. Materials of 10th Asian Congress  of  Neurological  Surgeons  Astana, Kazakhstan
 • Otarashvili I, Ingorokva  Surgical treatment of trigeminal neuralgia. Materials of  15th Interim meeting of the world federation of neurosurgical societies  Rome, Italy
 • Giorgi Ingorokva, Irakli Otarashvili Surgical treatment of acoustic neuroma. Materials of 15th  Interim meeting of the world federation of neurosurgical societies  Rome, Italy
 • Otarashvili I, Ingorokva    Surgical treatment of  intraventricular meningiomas. Materials of  15th Interim meeting of the world federation of neurosurgical societies  Rome, Italy
 • Otarashvili I, Ingorokva  Surgical treatment of trigeminal neuralgia. Materials of  9th black sea  neurosurgical congress, Yerevan, Armenia
 • Giorgi Ingrokva, Irakli Otarashvili  Surgical treatment of  acoustic  Materials of  9th black sea neurosurgical congress, Yerevan, Armenia
 • Otarashvili I, Ingrokva G.  Surgical treatment  of  intraventricular meningiomas. Materials of  9th black sea neurosurgical congress, Yerevan, Armenia