სერთიფიკატი

2015 წ. საქართველოს სახელმწიფო სერთიფიკატი – ექიმი ნეიროქირურგის სპეციალობით.
2000-2004წწ. ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხო ენების ფაკულტეტის სრული კურსი. კვალიფიკაცია- ინგლისური ენის მთარგმნელ-რეფერანტი.
2005წ. პროფესიული განვითარების პროგრამით ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელშეწყობით ადმინისტრირების კურსი.სასწავლო კურსი ადმინისტრაციული ასისტენტი/ადმინისტრაციული მენეჯერი.
2009წ. ეპილეფიის ევროპული აკადემიის სერთიფიკატი, მონაწილეობისთვის ქირურგიული ეპილეფსიის სემინარზე “საორგანიზაციო შეკითხვები”, კანდიდატების შერჩევა, პრესაოპერაციო შეფასება, ქირურგია.დაჯილდოვებულია 45 კრედიტქულით.