წევრობა

2014 – წლიდან უკრაინის ენდოვასკულურ ნეირორენტგენოქირურგთა ასოციაციის წევრი