მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებზე
 • OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES OF ENDOVASCULAR NEUROSURGERY. 28-30 April 2010 ODESSA UKRAINE
  თანაავტორი თემისა: ENDOVASCULAR COIL EMBOLISATION OF A A RUBTURED INTRACRANIAL ANEURYSMS IN ACUTE PERIOD
 • 6th BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRES 16-18 October 2009 ISTANBUL.  თანაავტორი თემისა – Outcome of posttraumatic brain injuries
 • 7th BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRES 17-19 November 2011 Sofia.   მოხსენებული თემა – Intracranial hemorrhage, aneurysm occlusion, diffuse
  angiospasm – as a cause of fatal outcomes – ways for resolving this problem
 • 8th BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRES 8-10 November 2013 Tbilisi . მოხსენებული თემა – Endovascular -one step Treatment of Multiple Brain
  Aneurysms In Acute Stage
 • International Basic Neurosurgery Course – Neurovascular Surgery
  pril / Antalya,Turkey
 • 5th INWC NEUROSURGICAL CONGRES 10-15 february 2013 chamonix,France
 • Oral Presentation- Endovascular treatment of intracranial AVM using Histoacryl
 • 9th BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRES 8-10 october 2015 yerevan. მოხსენებული თემა – Endovascular Treatment of Various types of CCF
 • 12th ASIAN-AUSTRALIAN CONGRESS OF NEUROLOGICAL SURGEON A 18-22 NOVEMBER 2007 NAGOYA JAPAN
  XIV WORLD CONGRESS OF NEUROLOGICAL SURGERY 30AUGUST -5 SEPTEMBER 2009 BOSTON USA . Codman/De Puy-ს სტიპენდიანტი
წევრობა

2007 წლიდან     საქართველოს ახალგაზრდა ნეიროქირურგთა ასოციაციის  წევრი
2008 წლიდან       World Federation of Neurosurgical Societies –   თავისუფალი წევრი
2009 წლიდან       American Association of Neurological Surgeons-   თავისუფალი წევრი