ნაშრომები | გამოქვეყნებული პუბლიკაციები
 • The fundamental researche and progress in medicine, Kharkov, Ukraine, 17-18 january, 2005.P.p.178-179, Combining treatment of intracerebral aneyrisms: standartisation of the endovascular approach, D.V.Sheglov, V.I.Zagorodnii,D.D.Gunia, S.V.Ribalchenko,M.U.Mamonova.
 •  Russsian Neurosurgeons Association, 4th Congress of Russian Neurosurgeons, 18-22 june 2006, p.p.257, Endovascular occlusion of supratentorial secular aneurysms, D.Gunia, G.Ingorokva, O.Tatishvili, Tbilisi State Medical University, Georgia
 •  Russsian Neurosurgeons Association, 4th Congress of Russian Neurosurgeons, 18-22 june 2006, p.p.514, CT Angiography of the brain arterial aneurysms and arterio-venous malformations, O.Tatishvili, G.Ingorokva, D.Gunia, Tbilisi State Medical University, Georgia
 • THE EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSURGERY 13th Congresss of the European Association of Neurosugical Societies (EANS),Glasgow,UK,September 2-7,2007 FP29.5.Endovascular diagnosis and treatment of cerebral arterial aneurysmsD.Gunia,G.Ingorokva,L.Tsikarishvili,O.Tatishvili,D.Kazaishvili,A.Jvarsheishvili,K.Chanturidze.
 • THE EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSURGERY. 13th Congresss of the European Association of Neurosugical Societies (EANS),Glasgow,UK,September 2-7,2007, P19.02.Fracture of the thoracic and lumbar spine, K.Chanturidze,G Igorokva,D.Gunia,V Tsikarishvili,T.gogichaishvili,A.Jvarsheishvili
 • Russsian Neurosurgeons Association, 4th Congress of Russian Neurosurgeons, 18-22 june 2006,p.p.163, Surgical treatment of the multiple brain echinoccocosis, Dj.Gunia, T.Rakviashvili, D.Sioridze, G.Shalashvili, David Gunia, Institute of Neurology and Neurosurgery named by P.Sarajishvili, Tbilisi, Georgia
 • BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRESS Endovascular diagnosis and treatment of cerebral arterial aneurysms D.Gunia,G.Ingorokva,L.Tsikarishvili,O.Tatishvili,D.Kazaishvili,A.Jvarsheishvili,K.Chanturidze. 1-3 Oktober, Olginka, Russia.
 •  BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRESS Endovascular diagnosis and treatment of cerebral arterial aneurysmsD.Gunia,G.Ingorokva,L.Tsikarishvili,O.Tatishvili,D.Kazaishvili,A.Jvarsheishvili,K.Chanturidze, 1-3 Oktober, 2007, Olginka, Russia
 • D. Gunia, G. Ingorokva, V. Tsikarishvili, O.Tatishvili, A.Jvarsheishvili, K.Chanturidze. Endovascular treatment of cerebral aneurysms. Acta Neurochirurgica. 13th Congress of the EANS, Glasgow, UK, September 2-7, 2007. Abstracts
 •  K.Chanturidze, G. Ingorokva, D. Gunia, V. Tsikarishvili, T. Gogichaishvili, A.Jvarsheishvili,. Fracture of the thoracic and lumbar spine. Acta Neurochirurgica. 13th Congress of the EANS, Glasgow, UK, September 2-7, 2007. Abstracts
 • ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ . Эндоваскулярное лечение аневризм в остром периоде. Д. Д. Гуния. 28 – 30 апреля г. Одесса. Украинa.
 •  პარკისებური ანევრიზმების ენდოვასკულური მკურნალობა მწვავე პერიოდში. საქართველოს რადიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი. 22-23 ოქტომბერი 2010 თბილისი საქართველო.
 • თავის ტვინის პარკისებური ანევრიზმების ენდოვასკულური მკურნალობა. საქართველოს მცირე ინვაზიური ქირურგთა ასოციაციის (GAMIშ) I კონგრესი 2008 წლის 2- 4 ოქტომბერი
 •  7 th BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRESS-Bulgaria .Intracranial hemorrhage, aneurysm occlusion, diffuse angiospasm – as a cause of fatal outcomes – ways for resolving this problem
 • 7 th BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRESS-Bulgaria . Endovascular treatment of intracranial AVM
 •  Першого наукового симпозіуму з міжнародною участю «Новітні досягнення ендоваскулярних нейрорентгенохірургії» 26 – 27 квітня 2012 р. Ukraine, Kiev. Using of modern Endovascular Methods and Techniques in Treatment of Complex Aneurysms and Posthaemmorhage Angiospasm: Expereance of 35 Cases Д.Д.Гуния.
 • 8th Black Sea Neurosurgical Congress Tbilisi,Georgia. November 8-10, 2013. Using of Modern Endovascular Methods and Techniques in Treatment of Complex Aneurysms. D.Gunia, E.Ekvtimishvili. G.Ingorokva
 • 8th Black Sea Neurosurgical Congress Tbilisi,Georgia. November 8-10, 2013. Endovascular one-step Treatment of Multiple Brain Aneurysms. D.Gunia, E.Ekvtimishvili. G.Ingorokva