პედიატრიული ნეიროქირურგია გულისხმობს ბავშვებში თავის – და ზურგის ტვინის მკურნალობას.

შოთა ინგოროყვას ნეიროქირურგიული დეპარტამენტი ახორციელებს მკურნალობას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის:

შეძენილი და თანდაყოლილი მანკები

  • ჰიდროცეფალიების ქირურგიული მკურნალობა
  • არნოდ-კიარის მალფორმაცია
  • კრანიოსინოსტოზების კორექცია

ხერხემლისა თანდაყოლილი ანომალიები და განვითარების მანკები:

  • სპინა ბიფიდა (Spina bifida) / მენინგომიელოცელე;
  • დიასტემატომიელია;
  • არაქნოიდული კისტა.